Klínová bouda

Klínová bouda
Bývála Klínová bouda, nyní je na jejím místě pitný pramen

Klínové boudy (německy se nazývaly Keilbauden) jsou odlehlá enkláva v Krkonošském národním parku. Rozkládají se na jižním svahu na louce nad Klínovým potokem asi jeden kilometr západně od Bufetu na rozcestí a tři kilometry jihovýchodně od horní stanice lanové dráhy Svatý Petr - Pláně. Louku křižuje několik značených turistických cest. Názvy Klínové boudy a Klínový potok mají údajně svůj původ v historické výrobě dřevěných klínů, které se používaly v blízkých dolech.

Většina chat sloužila historicky jako obydlí a hospodářství zde žijících obyvatel. V době největšího rozkvětu zde žilo několik desítek obyvatel a Klínové boudy byly samostatnou obcí s vlastním starostou. Obyvatelé byli především německé národnosti. Po druhé světové válce se díky odsunu německých obyvatel enkláva téměř vylidnila. Některé domy se postupně přeměnily na soukromé chaty, některé sloužily jako podniková rekreační zařízení a další se staly majetkem sportovních klubů.
V 70. a 80. letech 20. století byly chaty poměrně hodně navštěvovány. V té době byly atraktivnější především díky omezeným možnostem cestování do zahraníčí a omezeným možnostem sjezdování. V důsledku odstranění těchto omezení po roce 1989 a navíc generační výměny docházelo od roku 1990 k postupnémi snižování návštěvnosti.
Nejvýše položenou chatou byla Klínová bouda, která vyhořela v roce 1970. Na jejím místě je dnes studánka a přístřešek pro turisty.

Komentáře