Kotelská bouda

Kotelská bouda v roce 1905
Kotelská bouda v roce 1905

Kotelská bouda kdysi patřila k nejtypičtějším krkonošským boudám a dodnes z ní zůstaly jen nepatrné zbytky při turistické cestě z Horních Míseček do Kotelních jam. Bouda se nacházela zhruba v polovině cesty do Kotelních jam na levé straně cesty s výhledem na Dolní Mísečky. Založena byla asi koncem sedmnáctého století pro účely tzv. budního hospodářství. Na Kotelské boudě se chovalo třicet koz a osmdesát krav. 

Kotelská bouda v roce 1909
Kotelská bouda v roce 1909

V 19. století však hospodaření postupně upadalo, bouda chátrala a nakonec v ní byla zřízena hájenka. Na popud Jana Buchara nechal hrabě Harrach roku 1905 zřídit novou střechu, aby se typická horská bouda uchovala pro budoucnost jako památka. Roku 1910 přes odpor zdejšího německého obyvatelstva přešla do majetku pražského Ski klubu. Brzy nato za podezřelých okolností vyhořela a nebyla již nikdy obnovena.  

Komentáře